Vergunning verleend voor Burgemeester Aalberslaan 161: het realiseren van een zadeldak met dakkapel aan de voorzijde

25 juni 2019

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Burgemeester Aalberslaan 161: het realiseren van een zadeldak met dakkapel aan de voorzijde (datum besluit: 17 juni 2019, datum verzonden: 17 juni 2019)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.