Vergunning verleend voor: Burgemeester Aalberslaan 119: het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde van de woning

12 april 2021

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Burgemeester Aalberslaan 119: het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 31 maart 2021, datum verzonden: 31 maart 2021).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.