Vergunning verleend voor Breughelstraat 26: het plaatsen van een serre aan de achterzijde van de woning en een luifel boven de entree

29 mei 2020

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Breughelstraat 26: het plaatsen van een serre aan de achterzijde van de woning en een luifel boven de entree (datum besluit: 26 mei 2020, datum verzonden: 26 mei 2020).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.