Vergunning verleend (verlengd) voor IJsseldijk 104: het verhogen van het dak met een dakkapel aan de voorzijde

22 juni 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het verhogen van het dak met een dakkapel aan de voorzijde

Locatie: IJsseldijk 104

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  29 juli 2021.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.