Vergunning ontvangen voor: Weegbree 117: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

2 november 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Weegbree 117: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 26 oktober 2021).