Vergunning ontvangen voor: Una-Corda 29: het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 29 oktober 2021)

9 november 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Una-Corda 29: het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 29 oktober 2021)