Vergunning ontvangen voor: Tussen Van Utrechtweg 138 en 140: het plaatsen van damwanden

2 november 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Tussen Van Utrechtweg 138 en 140: het plaatsen van damwanden (datum ontvangst: 22 oktober 2021).