Vergunning ontvangen voor Stormsweg 9: het realiseren van een inrit

23 juli 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) hebben ontvangen:

  • Stormsweg 9: het realiseren van een inrit (datum ontvangst: 12 juli 2021).