Vergunning ontvangen voor Stormsweg 9: het met 3 meter naar achteren verplaatsen van de onlangs vergunde loods

26 januari 2021

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Stormsweg 9: het met 3 meter naar achteren verplaatsen van de onlangs vergunde loods (datum ontvangst: 18 januari 2021).