Vergunning ontvangen voor: Sleedoornhof 6: het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning

27 oktober 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Sleedoornhof 6: het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 12 oktober 2021).