Vergunning ontvangen voor: sectie A nr. 5286 bij de Boerhaavelaan: “Project Centrum Zuid” het realiseren van een flatgebouw met 44 appartementen

7 december 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • sectie A nr. 5286 bij de Boerhaavelaan: “Project Centrum Zuid” het realiseren van een flatgebouw met 44 appartementen (datum ontvangst:  25 november 2021).