Vergunning ontvangen voor Perceel: KPN02 sectie A. nr. 8828: het plaatsen van een fietsenstalling bij de geplande bushalte behorend bij het project gr

31 maart 2020

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Perceel: KPN02 sectie A. nr. 8828: het plaatsen van een fietsenstalling bij de geplande bushalte behorend bij het project grote kruising (datum ontvangst: 23 maart 2020).