Vergunning ontvangen voor Krimpenerbosweg 4: het brandveilig gebruik van de te vestigen buitenschoolse opvang

23 februari 2021

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Krimpenerbosweg 4: het brandveilig gebruik van de te vestigen buitenschoolse opvang (datum ontvangst: 11 februari 2021).