Vergunning ontvangen voor Kortlandstraat 38: herbouwen van een woning met winkel

15 december 2020

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Kortlandstrat 38: herbouwen van een woning met winkel (datum ontvangst: 9 december 2020).