Vergunning ontvangen voor: Kerkdreef 10: het plaatsen van een fietsenstalling met schutting/entree aan de voorzijde van de woning

27 oktober 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Kerkdreef 10: het plaatsen van een fietsenstalling met schutting/entree aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 20 oktober 2021).