Vergunning ontvangen voor Industrieweg 13: het realiseren van 12 kleinere bedrijfsunits i.p.v. de 8 vergunde units

22 juni 2021

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Industrieweg 13: het realiseren van 12 kleinere bedrijfsunits i.p.v. de 8 vergunde units (datum ontvangst: 15 juni 2021).