Vergunning ontvangen voor: IJsseldijk 308: het uitbreiden van de woning (datum ontvangst: 1 oktober 2021).

12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsseldijk 308: het uitbreiden van de woning (datum ontvangst: 1 oktober 2021).