Vergunning ontvangen voor het politiebureau aan Waardzicht, sectie A nummer 8828

13 augustus 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor:

  • Achter het politiebureau aan Waardzicht, sectie A nummer 8828: het gedeeltelijk dempen van de vijver tussen het eiland en het fietspad en het verkleinen van het eiland aan de uiteinden (datum ontvangst: 6 augustus 2019).