Vergunning ontvangen voor Errata: Herstratingsproject Oud Krimpen deelgebied 2: het terugplaatsen van een inrit Boezemstraat 1, 2, 7, 9, 10a, 15, 41,

7 september 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) hebben ontvangen voor:

  • Errata: Herstratingsproject Oud Krimpen deelgebied 2: het terugplaatsen van een inrit Boezemstraat 1, 2, 7, 9, 10a, 15, 41, 43 (i.p.v. Boezemdreef).