Vergunning ontvangen voor: Dokter W.M. Blomsingel 51: het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning

15 november 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Dokter W.M. Blomsingel 51: het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 10 november 2021)