Vergunning ontvangen voor C.G. Roosweg nabij de Nieuwe Tiendweg: het aanpassen van de reeds vergunde fly-over over het fietspad(tunnel)

29 oktober 2019

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) ontvangen voor:

  • Naast de C.G. Roosweg nabij de Nieuwe Tiendweg: het aanpassen van de reeds vergunde fly-over over het fietspad(tunnel) (sectie A, 8828 ged., onderdeel van het project grote kruising) (datum ontvangst: 17 oktober 2019).