Vergunning ontvangen (uitgebreid) voor Memlingstraat 2: het brandveilig gebruiken van de school

21 september 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Memlingstraat 2: het brandveilig gebruiken van de school (datum ontvangst: 9 september 2021).