Vergunning ontvangen (uitgebreid) voor Dijkgraafstraat 22: het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

6 juli 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Dijkgraafstraat 22: het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 24 juni 2021).