Vergunning aangevraagd voor Winkelcentrum De Korf: herontwikkeling van het winkelcentrum

5 februari 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Winkelcentrum De Korf: herontwikkeling van het winkelcentrum (datum ontvangst: 25 januari 2019).