Vergunning aangevraagd voor: Stad en Landschap 75: het aanpassen van een dragende muur in de woning

28 december 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Stad en Landschap 75 (2923BL): het aanpassen van een dragende muur in de woning (datum ontvangst: 21 december 2021).