Vergunning aangevraagd voor Raadhuisplein 116: het plaatsen van een winkelwagenstalling op het parkeerterrein ten behoeve van de supermarkt

12 februari 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Raadhuisplein 116: het plaatsen van een winkelwagenstalling op het parkeerterrein ten behoeve van de supermarkt (datum ontvangst: 1 februari 2019).