Vergunning aangevraagd voor nabij Waardzicht: het realiseren van een tijdelijke bouwweg langs Waardzicht

12 februari 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Nabij Waardzicht: het realiseren van een tijdelijke bouwweg langs Waardzicht (www.degrotekruising.nl) (datum ontvangst: 1 februari 2019).