Vergunning aangevraagd voor: Lansing 40: het realiseren van een dakopbouw op de woning

28 december 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lansing 40 (2923BD): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 17 december 2021).