Vergunning aangevraagd voor Koningin Wilhelminaplein 5: herontwikkeling kantoor naar een nieuw kantoor en de renovatie naar een woonhuis

22 januari 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Koningin Wilhelminaplein 5: herontwikkeling kantoor naar een nieuw kantoor en de renovatie naar een woonhuis (datum ontvangst: 16 januari 2019).