Vergunning aangevraagd voor IJsseldijk 126: het realiseren van een inrit vanuit de Wilhelminahoeve

22 januari 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsseldijk 126: het realiseren van een inrit vanuit de Wilhelminahoeve (datum ontvangst: 11 januari 2019).