Vergunning aangevraagd voor: Hyacint 33: het verbouwen tot een woning

28 december 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hyacint 33 (2925EN): het verbouwen tot een woning (datum ontvangst: 14 december 2021).