Vergunning aangevraagd voor: Ferdinand Bolstraat 2: het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

28 december 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Ferdinand Bolstraat 2 (2932AA): het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 18 december 2021).