Vaststelling verordeningen Groenalliantie Midden-Holland e.o.

15 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het AB van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. in haar vergadering van 8 juli 2019 heeft besloten tot vaststelling van de ‘Financiële Verordening Groenalliantie’ en de ‘Controle Verordening Groenalliantie’. Deze verordeningen treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.            

De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage bij het bestuurssecretariaat van Groenalliantie Midden-Holland e.o., locatie werkkantoor Staatsbosbeheer, Overschieseweg 310, Schiedam. Een afschrift van de verordening is bij het bestuurssecretariaat Groenalliantie Midden-Holland e.o. verkrijgbaar tegen betaling van de kosten die daaraan zijn verbonden. De verordening kunt u ook raadplegen via: www.groenalliantiemiddenholland.nl.