Vaststelling Beheerregeling Informatiebeheer Krimpen aan den IJssel 2019

18 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het College op 28 mei 2019 heeft besloten tot vaststelling van de Beheerregeling 2019. Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Beheerregeling 2006 ingetrokken.

De beheerregeling en het bijbehorende uitvoeringsbesluit liggen voor iedereen ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. De Beheerregeling kunt u ook raadplegen via  www.krimpenaandenijssel.nl/verordeningen.