Vaststelling Archief verordening Krimpen aan den IJssel 2019

11 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2019 heeft besloten tot vaststelling van de Archiefverordening 2019. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Archiefverordening 2006 ingetrokken. De verordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit liggen voor iedereen ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. De verordening kunt u ook raadplegen via  www.krimpenaandenijssel.nl/verordeningen.