Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ en besluit hogere waarden, Krimpen aan de IJssel

10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat de gemeenteraad op 21 april 2022 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ heeft vastgesteld. Dit is gebeurd op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook heeft de raad besloten om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat zij het besluit hogere grenswaarden industrielawaai voor de bedrijfswoning aan de IJsseldijk 359b op 22 maart 2022 hebben vastgesteld.

Terinzagelegging besluiten

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ en het vaststellingsbesluit van 21 april 2022 en het besluit hogere grenswaarden industrielawaai voor de bedrijfswoning aan de IJsseldijk 359b van 22 maart 2022 liggen ter inzage vanaf woensdag 11 mei 2022 tot en met 22 juni 2022.

De stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542BPKLgeluidcIJdijk-va01.

De stukken kunt u ook (digitaal) inzien in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. U kunt de stukken alleen inzien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u nadere informatie dan kunt u terecht bij het omgevingsloket van de gemeente. Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0180.

De volledige kennisgeving vindt u in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.