Stemmen met een kiezerspas, Tweede Kamer verkiezingen 2021

9 februari 2021

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij afdeling Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij afdeling Publiekscentrum van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
afdeling Publiekscentrum
Raadhuisplein 2
2922 AD Krimpen aan den IJssel

Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: dinsdag 26 januari 2021

De burgemeester voornoemd,

M.W. Vroom