Standplaatsvergunningen

23 november 2022

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Een standplaats voor een oliebollen/ gebakkraam op het Raadhuisplein en een standplaats op het evenemententerrein aan de Nachtegaalstraat van 18 oktober 2022 tot en met 15 januari 2023.
  • Een standplaats voor een evangelisatiemoment op het marktplein nabij Hoogstade/ Nachtegaalstraat op 19 november 2022 van 13.30 tot 15.30 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.