Standplaatsvergunningen

23 augustus 2022

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Een standplaats voor een springkussen op het plein voor bowlingcentrum Krimpenhof in Krimpen aan den IJssel op 20 augustus 2022 van 15.00 tot 20.00 uur.
  • Een standplaats voor een escaperoom op het Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel op 31 augustus 2022 van 13.30 uur tot 20.30 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.