Standplaatsvergunningen

24 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Een standplaats voor een springkussen en kleine tent op 28 mei 2022 op het grasveld aangrenzend aan Concours 27 van 10.00 tot 18.00 uur.
  • Een standplaats voor een springkussen op 19 juni 2022 bij de speeltuin aan Omnium 1 van 13.00 tot 19.00 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.