Standplaatsvergunningen

10 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Een standplaats voor een foodtruck Joe’s Chicky’s op het Raadhuisplein van 3 juni 08.00 uur t/m 6 juni 2022 18.00 (6 juni is ten tijde van de jaarlijkse Bloemenmarkt).
  • Een standplaats voor een foodtruck ‘mr. Foodtruck’ op het Raadhuisplein van 3 juni 08.00 uur t/m 6 juni 2022 18.00 (6 juni is ten tijde van de jaarlijkse Bloemenmarkt).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.