Standplaatsvergunningen

7 februari 2023

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Een standplaats op de weekmarkt ten behoeve van de mobiele milieustraat op de dinsdagen 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 21 november en 19 december, allen 2023;
  • Een standplaats op de parkeerplaatsen bij Lidl de Korf voor een plantjesmarkt van 13 tot en met 15 april 2023.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.