Standplaatsvergunningen 11 oktober

12 oktober 2022

Standplaatsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Een standplaats voor een oliebollenkraam op de parkeerplaats bij Karwei, IJsseldijk 361 te Krimpen aan den IJssel van 28 oktober 2022 tot en met 15 januari 2023. Van woensdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 18.00 en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
  • Een standplaats voor een techniekbus van GLR Tech Xpress bij basisschool ’t Mozaiek, parkeerplaats Una Corda  op 1 december 2022 van 08.00 tot 16.00 uur te Krimpen aan IJssel.
  • Een standplaats voor een promotietent t.b.v. de MIRT- oeververbindingen op 12 oktober 2022 van 17.00 tot 18.00 uur op het Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel.
  • Een standplaats voor een promotietent t.b.v. de Mirt- oeververbindingen op 12 oktober 2022 van 18.00 tot 20.00 op het plein voor ontmoetingscentrum de Tuyter.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.