Standplaatsvergunning verleend voor: Hoogstade op 11 maart 2022

1 maart 2022

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning verleend voor:

  • Ongehinderd op plein Hoogstade op 11 maart 2022.