Standplaatsvergunning verleend voor de Pizzabus op de hoek Stad en Landschap/ Veld en Beemd

3 augustus 2021

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning verleend voor:

  • een standplaats voor de Pizzabus op de hoek Stad en Landschap/ Veld en Beemd van 2 augustus 2021 tot en met 22 augustus 2022 van woensdag tot en met zondag van 16.00 tot 21.00 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.