Standplaatsvergunning verleend aan automobielbedrijf Citroen Broere voor een standplaats op plein Hoogstade

3 november 2021

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning verleend voor:

  • Automobielbedrijf Citroen Broere voor een standplaats op plein Hoogstade op 5 november 2021 van 9.30 tot 21.30 uur en 6 november 2021 van 09.30 tot 17.30 uur. Dit ten behoeve van een statische presentatie van drie voertuigen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.