Reservering tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s nabij de Jan van Goyenstraat 35

13 september 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij op de parkeerplaats nabij de Jan van Goyenstraat 35, naast de al bestaande parkeerplaats waar reeds een laadpunt is ingericht, een tweede parkeerplaats aanwijzen, met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s.

Voor de exacte locatie verwijzen wij u naar de volgende link; https://www.oplaadpunten.nl/nederland/zuid-holland/krimpen-aan-den-ijssel

De parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Zie voor dit besluit de website van www.officielebekendmakingen.nl.