Reservering tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s

30 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij nabij de volgende locaties naast de al bestaande parkeerplaats waar reeds een laadpunt is ingericht, een tweede parkeerplaats aanwijzen, met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s:

  • Kortlandgebouw Nieuwe Tiendweg 11
  • Schietbaan 7
  • Trimbaan 19
  • Fresia 47

Voor de exacte locatie verwijzen wij u naar de volgende link; https://www.oplaadpunten.nl/nederland/zuid-holland/krimpen-aan-den-ijssel

De parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.