Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s langs Fresia 48

25 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij parkeerplaatsen instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. Eén van de parkeerplaatsen wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’. Mocht blijken dat er behoefte is aan een tweede parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen, wordt deze op een later tijdstip ingericht. Het gaat om een plek:

  • tegenover Fresia 48 op de nog (in het herstratingsplan) aan te leggen haakse parkeervakken)

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.