Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s bij winkelcentrum de Korf en op de parkeerplaats bij winkelcentrum de Olm

30 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij op de parkeerplaats bij winkelcentrum de Korf én op de parkeerplaats bij winkelcentrum de Olm  een tweetal parkeerplaatsen instellen ten behoeve van een snellader met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen worden zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt.Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.